Atelier

Faáade-Atelier-CrÇation-StÇphane-Pennec

Omdat Stéphane Pennec het dynamische aspect van het delen van ervaringen, onderlinge hulp en collectieve wedijver wou optimaliseren, koos hij ervoor om zich te vestigen op een bijzondere plek,– een oude mouterijmet een rijk verleden – samen met 4 andere professionals uit de houtsector.

Binnen dit kleine team –waar iedereen een zelfstandig juridisch statuut heeft – worden er verschillende disciplines gecombineerd, zoals beeldhouwen, inrichten, schrijnwerk, fijn timmerwerk en uiteraard het ontwerpen van meubilair. De ruimte en de machines worden gezamenlijk gebruikt. Die groepssynergie is essentieel om alsmaar adequater te kunnen inspelen op de wensen van onze veeleisende klanten.

Wij beschikken over alle vasteateliermachines die onmisbaar zijn om kwaliteitsvolle werken te maken, en we hebben ook een ruim aanbod draagbare elektrische precisiemachines, en daarnaast werken we met traditioneel manueel precisiegereedschap zoalseen schaar, holbeitels of een Japanse zaag …, die ons in staat stellen om u een kwaliteitsvol resultaat te bieden.